Архивирајте веб-страница

Внесете ја веб страницата како референца за понатамошна употреба
За барање во архивата, ве молиме внесете клучен збор или повеќе клучни зборови. Доколку сакате може да пребаруват и со внесување на URL-то на веста. За ново архивирање на содржина кликнете на Архивирајте веб-страница.

Напомена: моментално ги барате само содржините на Македонски јазик. За смена на јазикот, изберете го од менито најгоре.
Главната цел на веб апликацијата за архивирање на содржини од медиуми е да овозможи правење на „слика“ (snapshot) од веб страница со временска ознака кога е земена и зачувување на истата на заштитен сервер. „Сликата“ на веб страницата треба да овозможи документирање на содржината на одредена веб страна (со мултимедијалните содржини во неа), заедно со нејзиниот целосен изглед во точно определн временски момент, во форма на текст (HTML) и слики, како и снимка на екранот, односно изгледот на страницата во графички формат (JPG и/или PNG).  more
  1. „Времеплов“ е веб- апликација за архивирање содржини од медиуми во РМ. Македонската верзија пребарува само вести внесени на македонски јазик.
  2. За барање во архивата, ве молиме внесете клучен збор или повеќе клучни зборови. Пример: „влада“ ќе ги листира сите вести архивирани со клучен збор „влада“ или, пак, „влада економија“, при што ќе се листираат сите вести што ги вклучуваат двата клучни збора.
  3. За ново архивирање на содржина, кликнете на „Архивирајте веб-страница“, при што внесувате URL на веста што сакате да ја архивирате.